Türkçe, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Bilgileri

28 Nisan 2014 Pazartesi

Haftanın Kitap Önerisi

Yazarın, " Özgürlük şairi Tevfik Fikret' in romanı" olarak tanımladığı Elbet Sabah Olacaktır, şairin hayatını belgesel canlılığıyla anlatan bir kitap.


Kitap Servet-i Fünun topluluğunun ünlü sanatçılarından Tevfik Fikret' in hayatını ve içinde bulunduğu dönemi bu dönemin tüm özellikleri ve edebi çevresiyle ele alıyor.Geniş araştırmalar sonucu yazılmış kitapta bu büyük şairin hayatına dair ayrıntıları; Recaizade Ekrem , Muallim Naci gibi dönemin edebiyatçılarını da yakın plandan görebilirsiniz.

Edebiyat derslerine ilginç ayrıntılar katmak isteyen öğrencilere, edebi bilgilerini geliştirmek isteyen LYS öğrencilerine ve meraklılarına tavsiye edilir.

Bu memlekette de bir gün sabah olursa, Haluk,
Eğer bu memleketin sislenen alın yazısı
Dirençli, dinç bir elin güçlü, canlılık verici
Dokunmasındaki titremle silkinip, şu donuk,
Şu paslanan yüzü halkın biraz gülerse...


................

Evet, sabah olacaktır, sabah olursa, geceler
Geçer, kıyamete dek sürmez; en sonunda bu gök
Bu mavi gök size bir gün acır; usanma sakın. 


Tevfik Fikret - Sabah Olacaktır şiirinden 
Share:

3 Nisan 2014 Perşembe

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT

1. Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri

Sanat “duygu, düşünce ve hayallerin çeşitli
şekillerde güzel ve etkileyici bir şekilde anlatılması”
olarak tanımlanabilir.

İnsanlar, hayallerini, duygularını sanat yolu ile
ifade eder. İnsan olan her yerde sanat da vardır.
Sanat eserinin özelliği “tek” olması ve diğer
sanat eserlerine benzememesidir. Her sanat eseri,
sanatçısından izler taşır.

Resim, heykel, edebiyat vb. sanatların tümüne
güzel sanatlar denir.

Güzel sanatlar, kullanılan
malzemeye göre birbirinden ayrılır.

Güzel Sanatlar

İşitsel (Fonetik) Sanatlar 
Edebiyat
Müzik

Görsel (Plastik) Sanatlar
Resim
Heykel
Hat
Mimari

Dramatik (Ritmik) Sanatlar
Tiyatro
Opera
Bale
Sinema
Dans

Resmin malzemesi fırça, müziğin nota, edebiyatın
malzemesi ise sözcüklerdir. Edebiyat, sözcükler
kullanılarak yapılan bir sanattır.

Edebiyat; tiyatro, müzik, sinema gibi güzel
sanatlarla ilişki içindedir. Bu sanatlar, edebiyattan
yararlanır.

NOT

İnsanın maddeye dayalı gereksinimlerini
karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim
beceri isteyen işe zanaat denir.

Sanat ve zanaatın farkı şudur:

Sanat, insana faydalı olma amacı taşımazken
zanaat, insana bir fayda sağlamayı
amaçlar. Sanat eserlerinde özgün ve tek olmak
gibi bir özellik varken zanaatın böyle bir amacı yoktur.
Bu yönüyle sanattan ayrılır.


2. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi

Edebiyat da bilim gibi insanı ele aldığı, konu
ettiği için bilim dallarına ait verilerden az ya da çok
yararlanır. Edebiyat sosyoloji, psikoloji, tarih, felsefe
gibi bilim dallarından yararlanır. Örneğin, tarihi bir
olayı konu olarak işleyen bir romancı, tarih biliminin
sunduğu sonuçlardan; bir kişinin ruh durumunu yansıtmak
isteyen yazar, psikoloji bilimine ait bilgilerden
yararlanacaktır.


3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki
    Yeri ve Önemi

Dil, insan ve toplum hayatında önemli bir yere
sahiptir. Aynı dili konuşan insanları ortak bir noktada
birleştirerek ortak bir kültür oluşturur. Bu kültürel
birikim, dil sayesinde gelecek kuşaklara aktarılır.

Dilin kullanımı amaca göre farklılık gösterir.

Günlük yaşamdaki dil kullanımıyla bilimsel eserlerdeki
dil kullanımı birbirinden farklıdır.

Bilimsel metinlerde nesnel bir dil kullanılır ve kullanılan
bilim dalına özgü terimlere yer verilir.

Felsefede kavramlar, sanatta ise imgelerin kullanımı
ön plana çıkar. Günlük konuşma dilinde ise kişisel bir
dil kullanılır.


4. Metin

Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle
oluşturan sözcüklerin tamamına metin denir.

Her metin bir iletişim aracıdır. Belli bir düşünceyi
iletme amacı taşır.

Metin, cümle ve bu cümlelerin birleşmesi sonucu
meydana getiren paragraflardan oluşur. Metni
meydana gelen cümleler arasında bir anlam bağlantısı
vardır. Bu anlam ilişkisine bağdaşıklık denir.

Metinde cümleler, belli bir tema etrafında birleşir.

Metinler, anlatım türüne ve amacına göre
manzum ya da mensur olarak iki gruba ayrılabilir.

Manzum metinler dizelerden oluşurken mensur
metinler düz yazı şeklinde oluşturulur.

Metinler, gerçeklikle ilişkileri ve yazılış amaçları
bakımından sanat metinleri ve öğretici metinler
olarak ikiye ayrılır.

Sanatsal Metinler: Roman, hikâye, tiyatro vb.
kurmaca metinlerdir. Kurmaca, yani yazar tarafından
kurgulanmış, tasarlanmış bir gerçekliği yansıtırlar.

Bu metinlerde yazarın amacı bilgi vermek değil,
estetik bir zevk uyandırabilmektir.

Kurmaca metinler, yoruma açık, kesin bir bilgi
içermeyen metinlerdir. Kurmaca metinlerde dil,
sanatlı bir şekilde kullanılır. Kelimelerin mecaz ve
yan anlamlarına, imge ve çağrışımlara yer verilir.
Dilin şiirsel işlevi ön plandadır.

Öğretici Metinler: Makale, biyografi, gezi yazısı
vb. metinler öğretici metinlerdir. Bu metinlerde amaç
öğreticilik ve okuyucuya bilgi vermektir. Öğretici
metinler, kurmaca bir gerçekliği yansıtmaz. Dil, göndergesel
işlevdedir. Düşünceyi geliştirme yollarından
yararlanılır.


5. Edebi Metin

Edebî metin, öğretici olma amacı taşımayan,
gerçekliğin kurmaca bir şekilde yansıtıldığı
metinlerdir.

Edebî  metnin özellikleri şunlardır:

Edebî metinler, insana ait gerçeklikten
yola çıksa da kurmaca bir gerçeklik taşır.

Edebî metinlerde dil, yan anlam ifade edecek
şekilde kullanılır, çağrışımlara yer verilir. Sözcükler,
gerçek anlamlarının dışında kullanılır.

Edebî metinler, tek ve kesin bir anlam içermez.
Okuyucu tarafından farklı şekillerde yorumlanabilir.
Farklı kişilerde veya yaş gruplarında değişik duygular
uyandırabilir.

Edebî metinlerle dil, genellikle şiirsel işlevde kullanılır.

Edebî metinlerde anlam, bağlamla ilişkilidir.
Edebî metnin yazıldığı ortam, dönem, yazarın duygu
ve ruh hali edebî metne yansır.

Her edebî metin, belli bir tema etrafında oluşur.

Edebî metinleri aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:

a) Anlatmaya bağlı metinler: Roman, hikâye,
                                                destan, masal vb.

b) Göstermeye bağlı metinler: Tiyatro

c) Coşku ve heyecanı dile getiren metinler: Şiir
Share:

2 Nisan 2014 Çarşamba

LYS Edebiyat Çalışma Programı

1) Öncelikle elinizde iki üç farklı kaynağınız olsun. Birinde bulunan bilgi diğerinde bulunmayabilir. En çok            tavsiye edilen Konu anlatımlı kitap olarak bu kitabı sayabiliriz. Fakat ayrıntılarda boğulmak istemeyenler        için bu kitap da  elinizde bulunması gerekenlerden olacaktır. Konu özeti isteyenler bu tarz yayınlara da göz
    atabilir. Bunların dışında piyasada birçok yayınevine ait kitap bulunmakta. Baskı tarihinin yeni olmasına           dikkat etmeniz yeterlidir. (Güncel olması açısından)

2) Edebiyat konularını daha önce bu sayfada sıralamıştık. Konu ağırlığını ve kalan süreyi göz önünde tutup da     panik yapanları durdurmakla işe başlayabiliriz. :) 16 konumuz ve 2 ayımız olduğunu varsayarsak haftada         sadece 2 konu ediyor , çok mu ?

3) Bulabildiğiniz kadar soru bankası, yaprak test vs. toplayın. Ne kadar farklı örnek çözerseniz o kadar iyi.       Üstelik edebiyat Türkçe dersi gibi olmadığından test çözerken fazla vaktinizi de almayacak. Tabii konuyu       öğrenmişseniz.
    Ayrıca testlerde bilmediğiniz yeni bilgilerle de karşılaşacaksınız. Onları da defterinize not alır yeni şeyler           öğrenirsiniz.
  
4) Bir günde birden fazla konuyu öğrenmeniz gereksizdir. Edebiyattan günde bir konu çalışıp yanına diğer           derslerden birini ekleyebilirsiniz. Konuyu çalıştıktan sonra test çözün ki daha kalıcı hale gelsin.

5) Edebiyattan hiç bilgisi olmadığını düşünenler bile mutlaka okul bilgilerinden bir şeyler hatırlar. Örneğin uyak      çeşitlerini, milli edebiyatın özelliklerini... ayrıntılı olmasa da ana hatlarıyla biliyorsunuzdur.
   ( Biliyorsunuz değil mi ? )  İşte bu var olan bilgileri hatırlatıp yeni bilgiler ekleyeceğiz.

Gelelim konulara. Ne yapalım, nasıl yapalım?

6) Dershaneye gitmeyip kendi çalışanlar kendince bir konu sıralaması oluşturabilir. Fakat bazı konuların             (Edebi akımlar gibi) sona bırakılması kolay hatırlanması açısından yararlı olabilir.

7) Edebi dönemleri sırasıyla çalışın ve dönem özelliklerini iyi öğrenin. Bu özellikleri özet şeklinde deftere             yazabilir veya bir kağıda yazarak görebileceğiniz bir yere asabilirsiniz. Edebiyat büyük ölçüde ezbere
   dayalı bir ders olsa da dönemleri ana hatlarıyla kavramaya çalışmanız neden-sonuç bağlantılarını kurmanız      açısından yararınıza olacaktır. Yani ezberlemeyin, anlayın.

8) Kesinlikle öğrenmeniz gereken kimi yazarları öncelikle çalışın. Daha sonra bunlar da çıkabilir denilebilecek     öteki isimlere de çalışırsınız.

9) Soru çözerken karşılaştığınız farklı bir eser çalıştığınız kaynakta yoksa onu da ilave edin ki daha sonra           görebilesiniz.

10) Soruları okurken sorunun tamamını okuyun, hemen bir yazarı veya eserini görüp atlamayın . :)

11) LYS' de Türkçe anlam ve dil bilgisi de çıkıyor unutmayın, ondan kurtulamadık işte.YGS Türkçe yani bu konulardan da  test çözmeyi ihmal etmeyin ki eski bilgileriniz unutulmasın. Özellikle de işin can sıkıcı kısmı paragraf, o olmadan olmuyor maalesef, her gün bir paragraf bir de karma dil bilgisi testlerinden çözebilirsiniz. Türkçeden mümkün olduğunca soru kaçırmamaya bakın.

12) Bu kitabı da ( veya çıkmış sorular içeren başka bir yayını ) alın ve mutlaka çözün. Çoğu soru diğer yıllarla       benzer gelecektir. Soruları çözerken sadece ezber mantığına göre hareket etmeyin sorgulayıcı düşünün.

13) Edebiyatımızda ilkler nelerdir öğrenin.

14) Bir dönemi çalışırken o dönem roman özetlerine de bir göz atın. Örneğin Tanzimat Dönemi için İntibah,         Araba Sevdası... Cumhuriyet Dönemi güncel romanları için buraya tıklayabilirsiniz.

15) Ortalama 8 sorunun çıktığı Cumhuriyet Dönemini çok iyi çalışın. Kimi konu anlatımları için bu sayfalara            bakabilirsiniz.

       Cumhuriyet Dönemi Tiyatro

       Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinler
   
      Cumhuriyet Dönemi hikaye ve roman

      Cumhuriyet Dönemi şiiri
   
Edebiyat çalışma teknikleri için buraya tıklayabilirsiniz.


Share:

LYS Edebiyat Çalışma Teknikleri

EDEBİYAT NASIL ÇALIŞILIR, EDEBİYAT ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

Edebiyat için tek bir çalışma tekniği yoktur ve herkesin kendine en uygun çalışma tarzını benimsemesi en doğrusudur. Edebiyat çalışma tarzı olarak aşağıda önerdiklerimi veya anlama türünüze uygun bir yöntemi benimseyebilirsiniz. Farklı konular için iki üç tanesini bir arada kullanabilirsiniz.

Ezberleme

Edebiyat, büyük ölçüde ezbere dayalı bir ders olduğu için eserleri, bu eserlerin türlerini, belli kuralları ezberlemeniz gereklidir. Ezberi yazarak, altını çizerek, tekrarlayarak, konu ile birlikte test çözerek... yapabilirsiniz.


Yazarak, Özetleyerek Çalışma

Edebiyat, sırf okuyarak öğrenilemeyeceği için konunun önemli noktalarını ( hepsini değil, dikkat ) özet halinde yazmanız akla yerleşmesini sağlayacaktır.Dinleyerek Çalışma

Genelde okul yazılıları için faydalı olsa da ezberi kolaylaştırdığı için kimi maddeleri dinleyerek öğrenme yoluna da gidebilirsiniz. ( Yolda yürürken dinlemeyin, kazaya sebep olmayalım! )Şifreleyerek, Hikaye Oluşturarak Çalışma

Bize anlamsız gelen bilgilerde şifre, en kolay akılda tutma yolu. Şifrelerle anlatan kimi kitaplardan yararlanabilirsiniz veya kendiniz de şifre oluşturabilirsiniz. Örneğin, " Ziya Osman Saba, Sebil ve Güvercinlerle Geçen Zaman' ın ardından, Nefes Almak ne güzel şey! dedi.Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi kurarak Değişen İstanbul manzaralarını yansıttı." ( Tabii her bilgiye şifre düşünmek daha sonra bunların karışmasına da yol açabilir, dikkat edin.)


Anlam Bağlantıları Kurma

Anlamsız bilgileri size anlamlı gelen günlük hayattan örneklerle bağdaştırma. Örneğin, " Arkadaşım Ahmet iskenderi (iskender kebap :) ) çok sever." ( İskendername - Divan şairi Ahmedi' ye ait bir eser.) gibi veya Didaktiik şiir öğretici,öğüt ve taktik verici şiir türüdür. ( didaktik - taktik ses benzerliği )


Test Çözme

Konuyu çalıştıktan sonra konuyla ilgili test çözme hem konunun pekişmesini ve daha kalıcı olmasını hem de çeşitli ayrıntıları fark etmenizi sağlayacaktır.Bir konuyu çalışıp bitirdikten sonra aynı gün içinde mutlaka en az bir test çözmelisiniz.


Not Kağıtları Oluşturma

Belirli noktaları küçük kağıtlara not alma ve görebileceğiniz bir yere asma onların göz önünde durmasını sağlayacak ve gözünüz çarptıkça sizi o konuya yönlendirecektir.Günlük Hayatla Bağlantı Kurma

Edebiyatla ilgili yayınları okuma, televizyon yayınlarını takip etme edebiyatı sadece bir ders olarak görmeyip gazetede, televizyonda bu konuyu takip etme sizi mutlaka geliştirecek ve edebiyat bilgilerinize katkı sağlayacaktır. TRT Okul' da yayınlanan Bir Dakika videoları bunun sadece bir örneği.

Siz de bildiğiniz başka programlar varsa veya çalışma tarzı hakkında önerileriniz varsa yorumlarda belirtebilir veya beni takip edebilirsiniz.

Bu yazıyı video şeklinde seyretmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Hepinize LYS yolunda başarılar. :)

Özge Şen

Türkçe Öğretmeni
Share:

Fiilde Çatı - Çalışma Kağıdı

Fiilde Çatı - Çalışma Kağıdı


1) Aşağıdaki cümleleri özne-yüklem ilişkisi bakımınından
    inceleyin.

a) Son kitabında bu konuları ayrıntılarıyla ele almış.

b) Yarım yamalak bir dille derdini anlatmaya çalışıyordu.

c) Bu işlerin bu şekilde yürümeyeceği anlaşıldı.

d) İnsanlar kapının önünde bekleşiyordu.

e) Bu gösteriye çok iyi hazırlanmışlardı.


2) Aşağıdaki cümleleri nesne-yüklem ilişkisi bakımından
     inceleyin.

a) Sınav saat kaçta yapılacak?

b) Beklerim her gün bu sahilde ben.

c) Kitap okumanın herkes için yararlı olduğuna inanıyorum.

d) Bu işleri kime yaptıralım?


3) Aşağıdaki cümlelerin hangileri çatı bakımından
    incelenemez, işaretleyin.

a) Dışarısı çok güneşliydi.

b) Toplantı ne zaman başladı?

c) Akan suyun şırıltısı beni daldığım işten
     uzaklaştırdı.

d) Hava bugün serin gibiydi.

4) (I) Kitapçıda yeni çıkan kitaplara bakıyorum..
    (II) O kadar çok kitap çıkarılmış ki. (III) Hangisini
    alacağını şaşırıyor insan. (IV) Ben kendi adıma,
    öncelikle kitabın yazarına dikkat ettiğimi söyleyebilirim.
    (V) Yazarı tanıyorsan veya hakkında iyi
    bir eleştiri duymuşsam alıyorum o kitabı. (VI) Aslında
    bunun diğer yazarlara haksızlık olduğunun
    farkındayım.

Bu parçadaki cümleleri çatılarına göre inceleyin.


CEVAPLAR 

1) a) etken, b) etken, c) edilgen, d) işteş, e) dönüşlü

2) a) geçişsiz, b) geçişli, c) geçişsiz, d) geçişli


3) Cevap: a, çünkü isim cümleleri çatı bakımından incelenmez.

4) I. cümle Etken  Geçişsiz
 
    II. cümle Edilgen Geçişsiz

    III. cümle Etken Geçişli

    IV. cümle Etken Geçişli

    V. cümle Etken Geçişli

    VI. cümle isim cümlesi olduğundan incelenmez.
Share:

Fiilde Çatı (Etken - Edilgen ) Çalışma Kağıdı

Fiilde Çatı (Etken - Edilgen ) Çalışma Kağıdı

Aşağıdaki cümleleri etken / edilgen olarak işaretleyin.

                                                                                  Etken           Edilgen


1. Toplantıda bu karara varılmış.

2. Seni aradım ama bulamadım.

3. Sınavlar yarın açıklanıyormuş.

4. Beklediğim haberi aldım.

5. Bu olay sevinçle karşılandı.

6. Testteki soruları yapabildim.

7. Olanlara o da üzüldü.
CEVAP: 1. edilgen, 2. etken, 3. edilgen, 4. etken,
                5. edilgen, 6. etken, 7. etken
Share:

Fiilde Çatı (İşteş) - Çalışma Kağıdı

Fiilde Çatı (İşteş) - Çalışma Kağıdı

1) Aşağıdaki cümlelerden işteş çatılı olanları bulun.

    a) Çocukların hepsi onu seviyordu.

    b) Hasta, gittikçe iyileşiyordu.

    c) Kamyonun sesi bizi rahatsız etti.

    d) Geçen sene tatile ağustosta gitmiştik.

    e) Bunları duyunca gülüştüler.

2) Aşağıdaki cümlelerden hangileri işteşlik eki
    almadığı halde doğal olarak ve anlamca işteştir bulun.

    a) Sana yardım etmek istemiştim.

    b) Bu topraklarda savaştılar.

    c) Senin bu sözlerine çok kırıldık.

    d) Kırkpınar’da iki yıl başa güreşti.


CEVAPLAR 

1) e

2) b, d
Share:

Fiilde Çatı (Edilgen-Dönüşlü) - Çalışma Kağıdı

Fiilde Çatı (Edilgen-Dönüşlü) - Çalışma Kağıdı 

1) Aşağıdaki cümlelerin edilgen veya dönüşlülük
     özelliğini bularak işaretleyin.

                                                                     Edilgen     Dönüşlü

a) Bir an durup etrafına bakındı.

b) Bu durum halka açıklandı.

c) Düğüne gideceği için süslendi.

d) Alınan kararlar bize söylenmedi.

e) Duvarlar daha yeni boyanmış.


2) Aşağıda verilen fiilleri etken, edilgen ve dönüşlü
    olarak kullanın.

süsle-

Etken →........................................................

Dönüşlü →........................................................

Edilgen →.......................................................


sarıl-

Etken →........................................................

Dönüşlü → Kardeşini görünce ona sarıldı.

Edilgen →.......................................................


söyle-

Etken → Bunların olacağını sana söylemiştim.

Dönüşlü →........................................................

Edilgen →........................................................


hazırla-

Etken → ........................................................

Dönüşlü →....................................................

Edilgen → Bu belgesel bir yılda hazırlandı.


CEVAPLAR

1) a) Dönüşlü, b) Edilgen, c) Dönüşlü, d) Edilgen,
    e) Edilgen
Share:

Fiil Çalışma Kağıdı

FİİL - ÇALIŞMA KAĞIDI

1) Aşağıdaki tabloda verilen fiilleri, anlam özelliklerine
    göre işaretleyin.

                                 Kılış       Durum      Oluş


süpürdüm

uyumuş

kalktım

esmerleşmişsin

eridi

fark etmedim

durun

bayatlamış

söyledim

acıktık

çıktı

kilitledik

bekliyor

kırktırdım

dürttüm2) Aşağıdaki cümlelerde fiilin anlam özelliğini
     bulup yazın.

a) Yarışma birazdan başlayacak.
                                   durum fiili

b) Ona dün söyledim.

c) Sorduğum soruları bildi.

d) Hasta, kısa sürede iyileşti.

e) Senden bu kitabı istedim.

f) Düşürdüklerini almak için yere eğildi.

g) Kapının önünde duruyor.

h) Beşiktaş futbol takımınında oynuyor.

i) Son haberleri ondan öğrendim.

j) Kâğıtları çöp kutusuna attı.

k) Görmeyeli ne kadar büyümüşsün.3) Aşağıda verilen fiillerden cümleler kurarak her bir cümleyi ilgili yere yazın.


Kılış Fiili ...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................


Oluş Fiili ...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................


Durum Fiili ...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

yağ-      sarar-       pişir-        çiz-          iyileş-

                   çalış-      kızar-       kız-CEVAPLAR

1) Verilen fiiller sırasıyla: kılış, durum, durum, oluş,
     oluş, kılış, durum, oluş, kılış, durum, durum, kılış,
     kılış, kılış, kılış, kılış.

2) a) durum, b) kılış, c) kılış, d) oluş, e) kılış, f) durum,
    g) durum, h) kılış, j) kılış, k) oluş.

3) Kılış fiilleri: pişir-, çiz-, topla-

    Oluş fiilleri: sarar-, kuru-, kızar-

    Durum fiilleri: yağ-, çalış-, kız-
Share:

Fiilde Çatı - Çalışma Kağıdı

FİİLDE ÇATI - ÇALIŞMA KAĞIDI

1) Aşağıdaki cümleleri geçişli - geçişsiz olarak
     ayırıp cümle numarasını alttaki ilgili yere yazın.

I. Başkan, tartışmaların düzgün yürütülmesini
    sağlar.

II. Yağmur, üç gündür aralıksız yağıyordu.

III. Yediği yemekten zehirlenmiş.

IV. Paneli, bu kurum düzenlemiş.

V. Sıcaktan bayılınca hastaneye götürdük.

VI. Senin de bilmeni isterdim.

VII.İki saat sonra arayıp konuşacağım.

VIII.Bunu anlayabilmek için çok uğraştım.


Geçişli cümleler : ....................................................................

Geçişsiz cümleler : ....................................................................


2) Aşağıdaki metinde yer alan fiillerin altını çizip
    geçişli veya geçişsiz olduğunu yazın.

Asker soldu, gözlerinde bir gölge yandı
                                                      geçişsiz

Gürüldeyen sesi göğe doğru uzandı

Dikkatle bak, Çanakkale bu gördüğün yer

Bir çelikten kale gibi burada her nefes

Yıldırımlar, ateşlerle her gün çarpıştık

Fakat düşman tutamıyor meydanı artık

"Allah Allah" diye her gün titretip arşı

Süngümüzle durduk yedi düvele karşı

Bir gürültü dalgalandı bir alev yandı

Kan içinde genç kahraman yere uzandıCEVAPLAR 

1) Geçişli cümleler: I, IV, V, VI

    Geçişsiz cümleler: II, III, VII, VIII

2) Soldu - geçişsiz,

    yandı - geçişsiz,

    uzandı - geçişsiz,

    bak - geçişsiz,

    çarpıştık - geçişsiz,

    tutamıyor - geçişli,

    durduk - geçişsiz,

    dalgalandı - geçişsiz,


    yandı - geçişsiz,

    uzandı - geçişsiz.
Share:

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Yasal Uyarı

Bu blogta yer alan içerikler -aksi belirtilmediği takdirde- üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenen tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan Özge Şen'e aittir. Söz konusu içerikler eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz.

Copyright ©

Translate

Recent Posts

Definition List

Pages

Theme Support

MyFreeCopyright.com Registered & Protected