Türkçe, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Bilgileri

25 Ocak 2014 Cumartesi

CUMHURİYET DÖNEMİ KİTAP ÖZETLERİ

CUMHURİYET DÖNEMİ KİTAP ÖZETLERİ

Bu yazıyı video olarak görüntülemek için buraya tıklayınız.

Bereketli Topraklar Üzerinde
Orhan Kemal

Toplumsal gerçekçi sanat anlayışının başarılı bir
örneği olan eser, Orhan Kemal’in en güçlü romanların
dandır.Eserin konusu, Çukurova’daki işsizlik, insan
sömürüsü, yaşamak için direnen insanlardır.
Anadolu köylerinden Çukurova’ya gelen üç
gurbetçinin mücadelesi sosyal - gerçekçi yaklaşımla
anlatılmıştır. Romanda canlı bir anlatım, sağlam bir
kompozisyon vardır.

Anayurt Oteli
Yusuf Atılgan 

Anayurt Oteli’nin kâtibi Zebercet, bir gün otele
gelip bir gece kalan bir kadından etkilenmiştir.
Zebercet, artık vaktini bu kadını bekleyerek geçirmeye
başlamıştır. Gelen müşterileri geri çevirmeye
başlar ve sonunda iyice bunalıma girerek kendini
asar.

Yılkı Atı
Abbas Sayar

Romanda, gençliğinde el üstünde tutulan Doru
kısrağın yaşlanınca gözden çıkması ve dağlara terk
edilmesi anlatılmaktadır. Roman, kahramanların
atlar olması bakımından farklı bir özellik taşır.
Gerçekçi ve canlı tasvirlerle var olan bütün gerçekliğiyle
resmedilir.
İbrahim, kışın gelmesiyle hayvanları için yeterince
kışlık saman hazırlayamadığını düşünmektedir
ve onu yılkıya (kırda başıboş dolaşmaya) bırakmaya karar
verir.Bu durumu kabullenen
Doru kısrak, kendisi gibi yılkıya bırakılmış Çılkır' la karşılaşır.
Daha sonra Doru’yu geri almak isteyen İbrahim,
yavrusu Altay ile Doru’yu almaya gider. Fakat Doru,
Altay ile birlikte kaçar.

Kaplumbağalar
Fakir Baykurt 

Kaplumbağalar, Türk köylüsünün yaşamından
bir kesit yansıtan, Türk köylüsünün çalışma azmine
olan inancın romanıdır.
Roman, Anadolu’da Ankara yakınlarındaki bir
köyde geçer. Tozak; kurak, yeşilliği olmayan, yoksul
bir köydür. Köyde yaşayan kaplumbağalar da herkes
gibi suyun, yeşilliğin özlemini çekmektedir. Köylüler
Öğretmen Rıza’nın teklifiyle köyde bulunan boş bir
araziyi üzüm bağı yapmaya karar verir. Köydeki
insanlar gibi kaplumbağalar da yeşilliğe ve serinliğe
kavuşmuştur. Bir gün köye kadastro memurları gelir.
Köydeki bağın devlet arazisine ait olduğu ortaya
çıkar. Köylü bağı kaybetme noktasına gelir. Köylü,
çok uğraşsa da bir sonuç elde edemez.

Bir Bilimadamının Romanı
Oğuz Atay

Biyografik bir roman olan “Bir Bilimadamının
Romanı”nda bilimsel çalışmalarıyla önemli bir isim
olan Prof. Dr. Mustafa İnan’ın hayatı anlatılır. Roman
yazması Oğuz Atay’a TÜBİTAK tarafından teklif
edilmiştir. Romanda yoksul bir çocukluktan başlayarak
tüm zorluklara rağmen yılmadan profesörlüğe
yükselmesi ve ülkemizde bilim insanlarının karşılaştığı
zorluklar anlatılır.

Kalpaklılar
Samim Kocagöz 

Samim Kocagöz, Kalpaklılar romanında
Kurtuluş Savaşı’nı, Milli Mücadele’yi ve Kuvayi
Milliye’yi anlatır.
İzmir, düşman askerleri tarafından işgal edilmek
üzeredir. Herkes ümitsizdir. Yetkililer, İstanbul
hükümetinden aldıkları emirle bu duruma sessiz
kalmaktadır. Teslim olmak istemeyenler Redd-i İlhak
Cemiyeti’ni kurar.
Hasan Tahsin, vatan için her þeyi göze almıştır.
Yunan askerleri, şehre girip birçok insan öldürmüştür.
Arkadaşı Yusuf da İzmir’deki bu duruma
dayanamaz, Milli mücadeleye katılmak için
Anadolu’ya geçer.
İstanbul hükümeti ise düşmanla işbirliği
içindedir. Talip, İstanbul hükümetinin planlarını
öğrenmek için Damat Ferit Paşa’ya yakın bir kişinin
kızı ile arkadaş olur.
Bu arada Anadolu’da Kuvayi Milliye, iyice ilerlemiştir.
İstanbul hükümeti Mustafa Kemal ve yanlıları
için idam kararı çıkarır. Yusuf ve arkadaşları idam edilmek
üzere götürülür.

Sahnenin Dışındakiler
Ahmet Hamdi Tanpınar

Roman, Milli mücadele yıllarını sahnenin içi ve
dışı olarak iki cepheden yansıtır. Bir yanda İstanbul,
bir yanda da Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı Anadolu.
Yazar, Kurtuluş Savaşı dönemi İstanbul ve
Anadolu’yu gerçekçi bir dille yansıtır.

Sokakta
Bahaeddin Özkişi 

1975 Peyami Safa roman yarışmasında başarı
ödülü almıştır. Türkiye’nin son yüzyıl içinde yaşadığı
değişmeleri ele alan, fantastik unsurlar taşıyan
romanda olaylar, cinlerin işlediği varsayılan bir
cinayetin etrafında kurgulanır. Bir sokak çevresinden
başlayarak toplumdaki değişme ve bozulmalar ele
alınır.

Karartma Geceleri
Rıfat Ilgaz 

Roman, 1940’lı yılların İstanbul’unu ve çekilen
sıkıntıları anlatır.
Romanda, Türkçe öğretmeni olan Mustafa
Ural’ın yaşamı anlatılır. Mustafa Ural, bir şiir kitabı
yazmış ancak bu kitap toplatılmıştır. Bir gün yolda bu
kitabı okumuş olan bir öğrencisiyle karşılaşır. Eve
döndüğünde polislerin onu beklediğini görür.
Mustafa için tutuklama kararı çıkartılmıştır. 2,5 ay
polislerden kaçar. Sonunda yakalanmayacağına inandığı
bir zamanda tutuklanır.

Yedinci Gün
Orhan Hançerlioğlu

Yedinci Gün, yüksek mevkide çalışan bir devlet
memurunun yedi günlük yaşamından bir kesit sunar.
Yazar, bir insanın hayatının yedi günlük bir zaman
diliminde nasıl değişeceğini anlatır.
Ömer, monoton geçen yaşamından sıkılmakta
ve yaşamına son vermeyi düşünmektedir. Fakat
buna cesaret edemez. Ankara’yı kimseye haber vermeden
terk edip İstanbul’a gelir. İstanbul’da
tesadüfen eskiden sevdiği Gönül’le karşılaşır. Onun
sayesinde vazgeçtiği hayata yeniden tutunur.

İbrahim Efendi Konağı
Samiha Ayverdi

Büyük bir mirasın sahibi olan İbrahim Efendi ve
ailesi büyük bir konakta yaşamaktadır. Lüks içinde
yaşanan bu hayat İbrahim Efendi’nin ölümüyle son
bulur. Konağın idaresini kızı Şevkiye Hanım üstlenir.
Şevkiye Hanım, bu işlerden anlamaz ve gelirleri gitgide
azalır. Kahyaları Zaim Bey onu kandırarak
bütün servetini eline geçirir. Şevkiye Hanım ve
kardeşi Şükriye Hanım, yoksulluk içinde Fatih’te
kiraladıkları bir eve taşınırlar.

Drina’da Son Gün
Faik Baysal 

Romanda, ilk kez bir Türk yazarı yurtdışında
geçen olayları çarpıcı bir dille anlatmıştır. Roman,
Yugoslavya’da birbirine geçmiş iki plan ekseninde bir
ailenin yaşamı ve II. dünya savaşı sırasında zulüm
gören Türklerin yaşam mücadelesini etkileyici bir
şekilde anlatmaktadır.

Cemo
Kemal Bilbaşar 

Romanda küçük yaşta annesini kaybeden Cemo
ile babası Cano’nun hikâyesi anlatılır. Roman, erkek
gibi yetiştirdiği kızı Cemo’yu Memo ile evlendirmesi
sonucu gelişen olaylar ve bir taraftan da ağalık
düzeninin sorunları, aşiret töreleri gerçekçi bir dille
anlatılır.

Share:

0 yorum:

Yasal Uyarı

Bu blogta yer alan içerikler -aksi belirtilmediği takdirde- üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenen tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan Özge Şen'e aittir. Söz konusu içerikler eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz.

Copyright ©

Translate

Recent Posts

Definition List

Pages

Theme Support

MyFreeCopyright.com Registered & Protected