Türkçe, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Bilgileri

26 Ocak 2014 Pazar

10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı

10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı

1) Aşağıda açıklayıcı betimlemenin
dört özelliğini yazarak gösterin. (10 p)

........................................
........................................
........................................
........................................


2) Aşağıdaki resimden yola çıkarak bir betimleme   
yazısı yazın. (20 p)

........................................
........................................
........................................
........................................

3) Ahırkapı odun iskelesinden Temel Reis’in kayığına
bindiği zaman karısı Neriman'ı bile hatırlamayacak
kadar şaşkındı. Adaların ışıklarından kurtulup
karanlık denize yönelince bu yolculuğun
sonunda hiçbir kara parçasına ayak basmayacakmış
duygusuna kapılmıştı.

a) Bu parçadaki sıfatları bularak türlerini yazın.
(6 p)
..........................................................................
..........................................................................

b) Bu parçadan isim ve sıfat tamlamalarına ikişer
örnek bularak yazın. (8 p)
..........................................................................
..........................................................................
c) Parçadaki birleşik sıfatı yazın. (4 p)
..........................................................................
..........................................................................

4) Her sabah gözlerimi gökyüzünden gelen paslı
seslerin gıcırtısıyla açıyorum. Sanki binlerce çelik
gibi makas, gökyüzünün lacivertliğini doğramak
için durmadan açılıp kapanarak havada cehennemi
bir gürültü ile çakıyor. Bulutlarsa bir araya
toplanmış, sınırsız bir neşe içinde sokaktan
çekilen el ayağa karşı galibiyetlerini kutluyorlar.

a) Bu parçanın betimlemenin hangi türüne örnek
olabileceğini nedenleriyle yazın. (10 p)
..........................................................................
..........................................................................

b) Parçadan aşağıda istenenlere örnekler bularak
yazın. (10 p)

İnsandan doğaya aktarma:
..........................................................................
Duyular arası aktarma:
..........................................................................
Ad aktarması:
..........................................................................
Benzetme:
..........................................................................

c) Parçadan basit, türemiş ve birleşik yapılı isme
birer örnek bularak yazın. (6 p)

..........................................................................
..........................................................................

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sıfat,
yapılışı yönünden diğerlerinden farklıdır? (10 p)

A) Kırmızı çantalı kız seni sormuştu.
B) Boynu bükük çocuklar vardı sokakta.
C) Yeşil tahtalı sınıfta kimse yoktu.
D) Onu tanırım, iyi kalpli bir insandır.
E) Beyaz renkli çiçek ne güzel açmıştı.

6) Aşağıdaki cümleleri D / Y olarak değerlendirin.
(16 p)

a) Zaman, mekân ve kişiler, öyküleyici anlatımın
ögelerindendir. ( )

b) Olay örgüsü öğretici metinlerde bulunur. ( )

c) Sanatsal metinlerde anlatıcı kurmaca bir kişidir.
( )

d) Varlıkların renk, biçim gibi çeşitli niteliklerini
anlatan sözcüklere isim denir. ( )


CEVAPLAR


1) – Açıklayıcı betimlemede amaç, okuyucuya bilgi
        vermektir.

    – Yazar, betimlediği varlığın kendi üzerinde bıraktığı
       etkileri, izlenimleri, duyguları yansıtmaz.

    – Yazarın amacı, betimlediği varlığı bir fotoğraf makinesi
       tarafsızlığıyla aktarmaktır.

    – Yazar, açıklayıcı betimlemede sanatsal bir söyleyişe
        başvurmaz.

    – Nesnel (objektif) bir anlatım söz konusudur.

    – Betimlemesi yapılan varlığın tek bir özelliği öne
       çıkarılmaz, varlık genel özellikleriyle ele alınır.

    – Amacın bilginin nesnel bir şekilde aktarılması olduğu
       yazılarda, örneğin ders kitaplarında, coğrafi
       metinlerde, tarihi bir olayı anlatan metinlerde bu
       tür betimlemeden yararlanılır.

3) a) karanlık - niteleme

        bu - işaret

       hiçbir - belgisiz

b) İsim tamlamaları: adaların ışıkları, yolculuğun
     sonu

    Sıfat tamlamaları: karanlık deniz, bu yolculuk

    c) hiçbir

4) a) Sanatsal betimlemedir. Yazar, kendi izlenimlerini
        sanatsal bir anlatımla anlatmıştır.

b) İnsandan doğaya aktarma: Bulutlar, bir araya
     toplanmış, sınırsız bir neşe içinde…

Duyular arası aktarım: paslı seslerin gıcırtısı

Ad aktarması: sokaktan çekilen el ayak

Benzetme: Sanki, binlerce çelik gibi makas, gökyüzünün
lacivertliğini doğramak için…

c) basit: gözlerimi

    türemiş: gürültü

    birleşik: gökyüzü

5) Cevap: B

6) a) D, b) Y, c) D, d) Y
Share:

0 yorum:

Yasal Uyarı

Bu blogta yer alan içerikler -aksi belirtilmediği takdirde- üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenen tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan Özge Şen'e aittir. Söz konusu içerikler eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz.

Copyright ©

Translate

Recent Posts

Definition List

Pages

Theme Support

MyFreeCopyright.com Registered & Protected