Türkçe, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Bilgileri

24 Mart 2014 Pazartesi

Cumhuriyet Dönemi Anlatmaya Bağlı Metinler ( Hikaye - Roman )

Cumhuriyet Dönemi Anlatmaya Bağlı Metinler ( Hikaye - Roman )

1) Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler 

- Bu dönemde Milli edebiyat zevk ve anlayışı devam ettirilmiştir.

- Bu dönemde yazarlar Anadolu’ya yönelmiş; halkın ve
 Anadolu insanının yaşama tarzı konu edilmiş, ahlâk bozuklukları,
 yanlış batılılaşma ve hurafeler üzerinde durulmuştur.

- Doğu-Batı karşılaşması işlenmiş, savaş sonrası şehirde ve
 kırsalda sürdürülen hayat, halk-aydın ilişkisi anlatılmıştır.

Temsilcileri

Halide Edip Adıvar

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Reşat Nuri Güntekin

Mithat Cemal Kuntay

Aka Gündüz

Refik Halit Karay

2) Toplumcu Gerçekçi Eserler 

- Toplumcu gerçekçilik 1930’lu yıllardan itibaren önem kazanmış,
1940’ lı yıllarda köye yöneliş başlamıştır.

- Toplumcu gerçekçilerin yöneldikleri temalar: Köylü, işçi, dar
  gelirli insanların sorunları, toplumdaki düzensizlik ve çatışmalar;
  ağa-köylü, öğretmen-imam, halk-yönetici, zengin-fakir,
  güçlü-güçsüz çatışması, köyden kente göçün ortaya
  çıkardığı sorunlar.

- Sanatçıların bu temaları ele alma nedenleri gelişme ihtiyacının
  yanı sıra benimsedikleri ideolojidir.

- Sanatçı, ele aldığı olay ve kişileri bir düşünceyi doğrulamak
  ve haklı göstermek amacıyla oluşturmuş, okuyucuyu kendi
  görüşleri doğrultusunda yönlendirmek istemiştir.

- Sanat eserleri, belli görüşleri ifade etmek için araç olarak
  kullanılmıştır.

- Halkı aydınlatma düşüncesi ile özellikle bazı yöreler konu
  olarak seçilmiştir.

- Yazarlar realizm ve naturalizmden etkilenmiştir.

- Sade bir konuşma dili kullanılmış, kahramanlar bulunduğu
çevreye uygun olarak konuuşturulmuş, güçlü betimlemeler yapılmıştır.

Temsilcileri

Sadri Ertem

Sabahattin Ali

Orhan Kemal

Yaşar Kemal

Muzaffer İzgü

Samim Kocagöz

Kemal Bilbaşar

Kemal Tahir

Fakir Baykurt

Rıfat Ilgaz

Dursun Akçam

Necati Cumalı

Abbas Sayar

Aziz Nesin

Talip Apaydın

3) Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler 

- Bu eserler, insan gerçekliğini farklı yönlerden anlatma
gayreti içine girmiştir.

- Olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin iç dünyası
anlatılmıştır.

- Psikoloji ve psikiyatrideki gelişmelerden yararlanılmış,
insanın ruhsal durumu tasvir edilmiştir.

- Bireyin ruh durumu analiz edilmiş, yalnızlık, yabancılaşma,
bunalım gibi konular işlenmiştir.

- Olay örgüsü değil, bireyin ruhsal durumu ön plandadır.

- Sanatsal bir dil kullanılmıştır.

Temsilcileri

Abdülhak Şinasi Hisar

Ahmet Hamdi Tanpınar

Tarık Buğra

Samiha Ayverdi

Mustafa Kutlu

Selim İleri

Zeyyat Selimoğlu

Peyami Safa

4) Modernizmi Esas Alan Eserler 

- Modernizm akımını benimseyen sanatçılar, geleneksel
 yapıya karşı çıkan bir anlayışı geliştirmişlerdir.

- Toplumdan kaçış, geleneklere karşı çıkma, yalnızlık gibi
 temalar işlenmiştir.

- Bireyin bunalımları ve toplumla çatışmaları anlatılmıştır.

- Diyalog ve hikâye etme yerine bilinç akışı tekniğine önem
  verilmiştir.

- Alegorik anlatıma önem verilmiş; duygu, düşünce ve
davranışlarıyla insanın karmaşık bir varlık olduğu, hayatının
huzursuzluk üzerine kurulduğu kabul edilmiştir.

- Kişilerin toplum içindeki yerinden çok psikolojik özellikleri ön
  plana çıkarılmıştır.

- Anlatımda şiirsel ögelere ve çağrışımlara yer verilmiştir.

- Bu akım yazarları varoluşçu akımdan etkilenmiştir.

Temsilcileri

Sait Faik Abasıyanık

Haldun Taner

Yusuf Atılgan

Vüsat O. Bener

Bilge Karasu

Nezihe Meriç

Attila İlhan

Adalet Ağaoğlu

Ferit Edgü

Rasim Özdenören

Füruzan

Oğuz Atay

Orhan Pamuk

İnci Aral

Oktay Akbal


Cumhuriyet Dönemi şiiri için buraya bakınız.

Cumhuriyet Dönemi kitap özetleri için buraya bakınız.
Share:

2 yorum:

Adsız dedi ki...

şey, iyi güzel de..

yaf keşke bi kaç eser örneği verseymişiniz. ama yine de emeğinize sağlık.

Adsız dedi ki...

fena değil bence ama yinede güzel

Yasal Uyarı

Bu blogta yer alan içerikler -aksi belirtilmediği takdirde- üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenen tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan Özge Şen'e aittir. Söz konusu içerikler eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz.

Copyright ©

Translate

Recent Posts

Definition List

Pages

Theme Support

MyFreeCopyright.com Registered & Protected