Türkçe, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Bilgileri

24 Mart 2014 Pazartesi

Cumhuriyet Dönemi Şiiri

Cumhuriyet Dönemi Şiiri

Cumhuriyet Dönemi şiir topluluklarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

1) Öz Şiir (Saf Şiir) Anlayışını Sürdüren Şiir
    (1920-1940)

Türk edebiyatında saf şiir anlayışı Ahmet Haşim’in “Şiir
Hakkında Bazı Mülahazalar makalesiyle başlamıştır.

Özellikleri:

- Şiir soylu bir sanat olarak kabul edilir. Önemli olan iyi ve güzel şiir yazmaktır.

- Her türlü ideoloji şiirden uzak tutulmuş.

- Amaç okurda estetik haz uyandırmaktır.

- Sembolizm etkisi görülür.

- Şiir diline yeni olanaklar katmak amaçlanmıştır.

- Şiirler hissedilmek içindir anlayışı vardır.

- Özgün ve yaratıcı olmak amaçlanır.

- Söyleyiş tarzı, söz sanatları ses benzerlikleri ve kafiyeler ile ahenk sağlanır.

- Şiire özgü düşsellik söz konusudur.

Temsilcileri

Necip Fazıl Kısakürek

Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Muhip Dıranas

Ziya Osman Saba

Cahit Sıtkı Tarancı

Yahya Kemal Beyatlı

Ahmet Haşim

Yedi Meşaleciler

2) Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir 
    (1920-1960) 

Özellikleri:

- Topluma hitap etme ihtiyacı görülür.

- Geniş kitlelere hitap etme, onları harekete geçirme, onların temsilcisi gibi görünme amaçtır.

- Savunulan bir görüş vardır.

- Ölçü ve kafiyeye yer verilmemiştir.

- Söylev üslubundan yararlanılır.

Temsilcileri 

Rıfat Ilgaz

Nazım Hikmet Ran

Ercüment Behzat Lav

3) Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
    (1920-1950) 

Özellikleri:

- Milliyetçilik akımından etkilenilmiştir.

- Hece ölçüsü kullanılmıştır.

- Milli konular işlenmiştir.

- Günlük olaylara şiirde yer verilmiştir.

Temsilcileri

Faruk Nafiz Çamlıbel

Ömer Bedrettin Uşaklı

Şükûfe Nihal Başar

Necmettin Halil Onan

Ahmet Kutsi Tecer

Kemalettin Kamu

Orhan Şaik Gökyay

Arif Nihat Asya

Zeki Ömer Defne

Yusuf Ziya Ortaç

Enis Behiç Koryürek

Orhan Seyfi Orhon

Halit Fahri Ozansoy

Beş Hececiler

Halide Nusret Zorlutuna

4) Garip Hareketi (Birinci Yeni)
    (1940-1950) 

Özellikleri:

- Ölçü ve kafiyeye, sanatlı söyleyişe, şairaneliðe karşı çıkılmıştır.

- Sade bir dille günlük, sıradan olaylar işlenmiştir.

- Açık bir ifade önemsenmiş.

- O güne dek işlenmeyen günlük, sıradan konulara şiirde yer verilmiş.

- Sürrealizm akımından etkilenilmiş.

Temsilcileri

Orhan Veli Kanık

Oktay Rıfat Horozcu

Melih Cevdet Anday 


5) Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir
    (1940-1960)  

Özellikleri:

Kendilerine özgü bir şiir anlayışı geliştirmişler, lirik bir şiir
oluşturmuşlardır.

Temsilcileri 

Bedri Rahmi Eyüboğlu

Asaf Halet Çelebi

Behçet Necatigil

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Cahit Külebi

Attila İlhan

Necati Cumalı

Sabahattin Kudret Aksal 

6) İkinci Yeni Şiiri
    (1950-1965) 

Özellikleri:

- Soyut bir şiir anlayışı oluşturma amacı vardır.

- Kapalı bir anlatım, imge ve çağrışımlar kullanılmıştır.

- Bilinçaltı ön plana çıkarılmıştır.

- Dadaizm ve sürrealizm etkisi vardır.

- Edebi sanatlara yer verilmiştir.

- Duyulmamış yeni sözcükler oluşturulmuştur.

- Toplumsal sorunlara değinilmemiştir.

- Yalnızlık, bunalım gibi temalar işlenmiştir.

Temsilcileri

Cemal Süreya

Turgut Uyar

İlhan Berk

Edip Cansever

Sezai Karakoç

Ece Ayhan

Ülkü Tamer

7) İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir
    (1960-1980) 

Özellikleri:

- Şairler kendilerini toplumun sözcüsü olarak görmüştür.

- Toplumcu şiirler yeniden değer kazanmıştır.

- Şiirde içeriğe önem verilmiş, açık bir anlatım kullanılmıştır.

- Geleneksel söyleyişten yararlanılmıştır.

- İkinci Yeni şiirinin işlediği temaların yerini “ümit, geleceğe inanç,
direnme isteği” gibi temalar almıştır.

Temsilcileri

İsmet Özel

Süreyya Berfe

Nihat Behram

Ataol Behramoğlu

Refik Durbaş


8) 1980 Sonrası Şiir 

Özellikleri:

- Şiir düz yazıya yaklaştırılmıştır.

- Anlatmaya imkan veren temalara yer verilir.

- Türk şiiri geleneğinden yararlanma görülür.

- Yapı ve söyleyişe içerikten daha fazla önem verilmiştir.

- Kapalı ve karmaşık bir anlatım, İkinci Yeni şiirine özgü çağrışımlar
yeniden önem kazanmış, yeni imgeler arayışına girilmiştir.

- Şiire hakim olan belli bir düşünce yoktur.

Temsilcileri

Haydar Ergülen

Hüseyin Atlansoy

Süreyya Berfe

Sedat Umran

Murathan Mungan

Ahmet Erhan

Salih Bolat

Sunay Akın

Adnan Özer 

9)Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri 

Özellikleri:

- Halk şiiri anlayışıyla eser verilmiş, halk şiirinin biçimsel özelliklerine
   uyulmuştur.

- Gurbet, yurt özlemi, yurt sorunları gibi konular işlenmiştir.

- Sade bir dil kullanılmıştır.

Temsilcileri

Aşık Veysel

Aşık Mahzuni Şerif

Aşık Murat Çobanoğlu

Aşık Feymani

Aşık Şeref Taşlıova

Abdurrahim Karakoç

Yaşar Reyhani 

Öz şiir videomuzu seyretmek için buraya tıklayınız.

Cumhuriyet Dönemi hikaye ve roman anlayışı için buraya tıklayınız.
Share:

0 yorum:

Yasal Uyarı

Bu blogta yer alan içerikler -aksi belirtilmediği takdirde- üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenen tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan Özge Şen'e aittir. Söz konusu içerikler eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz.

Copyright ©

Translate

Recent Posts

Definition List

Pages

Theme Support

MyFreeCopyright.com Registered & Protected