Türkçe, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Bilgileri

2 Şubat 2014 Pazar

Betimleyici Anlatım Etkinlik - 1

Betimleyici Anlatım Etkinlik - 1

A) Aşağıdaki cümlelerin yanına doğruysa D,
yanlışsa Y yazın. 

a) Betimleme, yazar tarafından gözlenen her
şeyin okuyucuya aktarılması demektir. ( )
b) Betimleme, değişik duyulara seslenerek
oluşturulursa daha başarılı olur. ( )
c) Bir konuda bilgi aktarırken de betimlemeyi
kullanabiliriz. Bu tür betimlemeler genellikle
nesneldir. ( )
d) Betimleme türündeki yazılarda varlıkların niteliğini
belirten sözcük türü olan sıfatlardan
sıkça yararlanılır. ( )
e) Betimlemede gözlem yoluyla elde edilen bilgilere
başvurulur, bu bilgiler kişisel görüşe
dayalı öznel bilgilerdir. ( )
f) Açıklayıcı betimlemede amaç sanat yapmaktır.
( )
g) Sanatsal betimlemelerde ayrıntılar nesnel bir
şekilde verilir. ( )
h) Gözlem yalnızca bir şeye bakmaya değil,
onu bilinçli olarak incelemeye dayanır. ( )
i) Betimlemede yazar, gözlemlediği şeyi aktarmak
için vermek istediği duyguyu yansıtacak
ayrıntılara başvurur. ( )
j) Yazar, betimlemede gözlemlerini kendisinde
bıraktığı izlenimlerle birleştirerek aktarır. ( )
k) Betimleme, anlatılan olayın zihnimizde canlandırılmasında
önemlidir, bu nedenle şiir, hikâye,
tiyatro gibi türlerde önemlidir. ( )
m) "Islak bir İstanbul sabahında, yağan yağmur
martıların çığlıklarına karışıyor, bir vapur ağır
ağır ilerliyordu." cümlesinde betimleme yapılmıştır. ( )

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri
doldurun. 

a) Kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere
.............. denir.
b) Bir betimlemenin en önemli kaynağı .............
tekniğidir.
c) Betimleme .............., .............. ve ..............
gibi metin türlerinde kullanılabilir.
d) Betimlemeler .............. ve .............. betimleme
olarak iki gruba ayrılır.
e) Kişilerin dış görünüşünü betimleyen yazılara
.............. denir.
f) Bir görünüşü, biçimi yazıyla okuyucunun gözünde
görünür kılmaya çalışan anlatım biçimine
.............. denir.
g) Gözlem, gözle elde edilen izlenimlerden
başka ............. ve ............ da yapılabilir.
h) .............. betimleme türünde amaç bilgiyi
nesnel bir şekilde aktarmak, okuyucuyu bilgilendirmektir.
i) Tahlil .............. anlatıldığı betimlemelere denir.
j) ….. betimlemede betimlenmek istenen şey
doğrudan söylenmez, sezdirilir.
k) ….. betimlemede anlatılan öznel yargılarla
anlatılır, yorumlara yer verilir.
l) Öykü ve roman gibi edebi metinlerde olayın
geçtiği yeri anlatmak için ….. betimleme kullanılır.

CEVAPLAR:

A) a) Y, b) D, c) D, d) D, e) D, f) Y, g) Y, h) D, i) D,
      j) D, k) D

B) a) tahlil
b) gözlem
c) roman / öykü / masal
d) sanatsal / açıklayıcı
e) portre
f) betimleme
g) dokunma / işitme duyularıyla
h) Açıklayıcı
i) ruhsal durumların
j) simgesel
k) sanatsal
l) sanatsal
Share:

0 yorum:

Yasal Uyarı

Bu blogta yer alan içerikler -aksi belirtilmediği takdirde- üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenen tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan Özge Şen'e aittir. Söz konusu içerikler eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz.

Copyright ©

Translate

Recent Posts

Definition List

Pages

Theme Support

MyFreeCopyright.com Registered & Protected